Hoá Đơn Điện Tử Xtech-Invoice

495 

  •      Bảo mật tuyệt đối thông tin và tài khoản của Doanh nghiệp.
  •      Dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua hotline, facebook và zalo.
  •      Miễn phí sử dụng các mẫu trong kho mẫu đa dạng có sẵn của Xtech-Invoice.
  •      Khởi tạo và trả hồ sơ khách hàng nhanh chóng.
  •      Đồng bộ dữ liệu lên Server Xtech-Invoice.
  •      Miễn phí lưu trữ hóa đơn đã phát hành 10 năm trên hệ thống và trên điện toán đám mây, an toàn tuyệt đối.
  •      Tư vấn và hỗ trợ hồ sơ, thủ tục phát hành HĐ lên CQT.
  •      Tra cứu thông tin hóa đơn dễ dàng.
  •      Cung cấp dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu (Có phí).
  •      Thời hạn sử dụng : 10 năm .